Studium dialogu Publicznego w oparciu o Porozumienie bez Przemocy

Studium Dialogu Publicznego w oparciu o Porozumienie bez Przemocy

Na Studium Dialogu Publicznego zapraszamy liderów pracujących na rzecz społeczności, czyli osoby, które z racji wykonywanego zawodu lub prywatnego wyboru podejmują dialog społeczny – są jego inicjatorami, są zaangażowane w działania publiczne, podejmują działania mające wpływ na zmianę w najbliższym otoczeniu oraz/lub pełnią rolę łącznika między organizacją, instytucją a daną społecznością.

Studium Dialogu Publicznego skierowane jest do:

 • koordynatorów projektów zaangażowanych społecznie,
 • pracowników, członków fundacji, stowarzyszeń, podmiotów ekonomii społecznej, realizujący działania na rzecz społeczności,
 • pracowników urzędów, mających kontakt z klientami i/lub pracujących na rzecz społeczności lokalnej lub lokalnych grup społecznych,
 • dziennikarzy zajmujących się kwestiami społecznymi,
 • osób pracujących, działających z oraz na rzecz członków mniejszości społecznych,
 • osób działających na rzecz społeczności lokalnych (tzw. społecznicy, samorządowcy),
 • polityków zaangażowanych w społeczną zmianę,
 • osób, dla których jakość dialogu społecznego jest ważna.

Uczestnicząc w Studium Dialogu Publicznego będziesz miał/a możliwość:

 • poznać założenia Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication NVC),
 • nauczyć się rozpoznawać i uwzględniać potrzeby własne i innych osób z poszanowaniem poglądów swoich i innych osób,
 • poznać konkretne narzędzia ułatwiające wzajemne usłyszenie i zrozumienie się w czasie trudnych rozmów czy dyskusji,
 • poznać narzędzia do facylitacji grupy oraz skutecznego towarzyszenia w sytuacjach konfliktowych,
 • nauczyć się jak zadbać o siebie (swoje emocje, potrzeby, granice) w kontakcie z osobami o odmiennych poglądach,
 • poznać siłę przekonań i ich rolę w procesie, którego jesteś częścią oraz narzędzia do ich transformacji,
 • doświadczyć jakościowej zmiany w kontakcie z sobą oraz innymi osobami,
 • rozwinąć i połączyć umiejętności menedżerskie z osobistymi.

Program Studium obejmuje:

4 dwudniowe moduły

W sumie 64 godziny zajęć w grupie prowadzone z certyfikowanymi trenerami NVC i specjalistami dialogu i zmiany społecznej.

Sesje indywidualne

8 sesji po 50 minut dla uczestnika, których celem jest określenie własnej ścieżki rozwoju i wyznaczenie swojego osobistego celu w obszarze dialogu publicznego oraz praca nad jego osiągnięciem.

Praca pomiędzy zjazdami

20 godzin pracy w parach pomiędzy zjazdami

Program

MODUŁ I

Wprowadzenie do NVC w kontekście dialogu społecznego

 • model 4 kroków jako mapa pomocna w komunikacji
 • empatia jako narzędzie w budowaniu kontaktu i porozumienia
 • rozpoznawanie potrzeb i ich rola w słuchaniu i rozumieniu siebie i innych
 • 4 sposoby reagowania (słuchanie siebie / słuchanie innych)

 

Prowadząca: Dominika Jasińska, Certyfikowana trenerka NVC

Termin: 27-28.05.2020

MODUŁ II

Self-care – zarządzanie sobą w obliczu odmiennych racji

 • radzenie sobie z emocjami (rezygnacja, bezsilność, frustracja, złość, niezgoda)
 • rola przekonań w procesie dialogu społecznego – jak moje przywiązanie do racji wpływa na jego jakość?
 • pułapki bycia liderem dialogu publicznego

 

Prowadząca: Ewa Krzymuska-Gryncewicz

Termin: 1-2.07.2020

MODUŁ III

Kompetencje lidera

 • inicjowanie i moja rola w dialogu społecznym
 • branie i oddawanie odpowiedzialności
 • tworzenie zespołu, przewodzenie społeczności
 • przyjmowanie roli łącznika pomiędzy organizacją a społecznością (umiejętność korzystania z zasobów)

 

Termin: wrzesień 2020

 

MODUŁ IV

Rozwiązania uwzględniające wszystkie strony dialogu

 • dostrzeganie i rozwiązywanie konfliktów w społecznościach i organizacjach
 • narzędzia wspomagające dojście do porozumienia – kręgi naprawcze, mediacje
 • procedura inicjowania i realizacji zmiany (od kontraktu do sprawdzenia wypracowanych rozwiązań)
 • lider jako facylitator

 

Termin: październik 2020

Informacje praktyczne

Miejsce szkolenia 

Gdańsk, ul. Marii Konopnickiej 7/1

Godziny 

Środa: 8.30-16.30

Czwartek: 8.30-16.30

Grupa

Maksymalnie 14 osób

Cena

3400 zł za cały kurs od osoby (możliwość płatności w 4 ratach, jako zaliczek na poczet kolejnych modułów)

 

  UWAGA!
 • Dla osób decydujących się na wpłatę całości, po każdym module wystawiana jest faktura w wysokości wartości modułu.
 • Dla osób decydujących się na wpłaty cząstkowe, płatność rozłożona jest na 4 równych wpłat (850 zł). Pierwsza wpłata jest zaliczką, która jest rozliczana fakturą po I module. Kolejne wpłaty rozliczane są fakturami po każdym odbytym module.
 • Uczestnictwo w Studium gwarantuje wpłata zaliczki w wysokości pierwszej wpłaty (I moduł). W przypadku rezygnacji jest ona bezzwrotna.
 • Rezerwacja na stronie oznacza zapisanie się na całe Studium (4 moduły) i poniesienie związanym z tym kosztów.
 • W tytule wpłaty prosimy o wpisanie: "Imię i nazwisko Studium Dialogu Publicznego, moduł (numer)"

 

Harmonogram wpłat

 • I wpłata - w ciągu 3 dni od zarezerwowania miejsca na stronie
 • II wpłata - do 26 czerwca
 • III wpłata - do 5 września
 • IV wpłata - do 5 października

Płatne na konto

Dominika Jasińska Inteligo 50 1020 5558 1111 1865 8640 0058
z dopiskiem "Studium Dialogu Publicznego, moduł numer"

O prowadzących

Dominika Jasińska Strefa NVC

 

Dominika Jasińska
Certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy (Polska)

Od kilku lat prowadzi zajęcia otwarte z Porozumienia bez Przemocy w ramach rocznego cyklu „Mówię, bo czuję i potrzebuję”, który doczekał się wielu edycji i kontynuacji – obecnie równolegle szkolą się 4 kolejne roczniki. Ponadto współpracuje ze szkołami, przedszkolami i firmami prywatnymi. Prowadzi mediacje oparte na NVC dla par, rodzin, osób, które ze sobą współpracują i szukają porozumienia. Jest współzałożycielką Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy w Gdańsku. Ponadto wspiera ludzi w rozwoju i zmianie prowadząc sesje indywidualne bazując na metodzie „Coaching oparty na potrzebach”. Tak mówi o mediacjach: „Mediator tworzy przestrzeń, w której może dojść do spotkania zwaśnionych stron. Dla mnie to jeden z trudniejszych zawodów, bo wymaga dużej pracy nad samym sobą a nie tylko opanowania potrzebnych kompetencji. Jednocześnie daje poczucie wpływu na rzeczywistość, pozwala łączyć się z głębokimi wartościami, zarówno swoimi jak i klienta – to zwykle piękny moment”.

Ewa Krzymuska-Gryncewicz
Trenerka empatycznej komunikacji, mediatorka

Absolwentka Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii (organizowanej przez Dojrzewalnię Róż w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym), mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Gdańsku, pedagog, założycielka firmy Satori – przestrzeń mediacji i komunikacji. Chcę się podzielić doświadczeniem i wiedzą związaną z metodą komunikacji stworzoną przez Marshalla Rosenberga zwaną Porozumieniem bez Przemocy (Nonviolent Communication NVC). Poznanie tej idei całkowicie odmieniło moje życie i stało się moją życiową filozofią. NVC to dla mnie nie tylko metoda komunikacji, ale też sposób na życie, na widzenie świata, na budowanie dobrych relacji ze sobą i innymi, na wykształcenie rozumienia i empatii do samej siebie i do innych. W tajniki NVC wprowadzała mnie Nada Ignatović-Savic – certyfikowana trenerka tej metody, wybitna i charyzmatyczna postać. Dzięki niej dane mi było poznać smak prawdziwej empatii i współczucia do siebie i innych, oraz radości ze świętowania chwil życia. Metodę zgłębiałam podczas licznych szkoleń i warsztatów prowadzonych przez innych certyfikowanych trenerów NVC takich jak: Liv Larsson, Marike Kahju, Ike Lasater, Ewa Orłowska, Ania Mills, Kay Rung, Bob WentWorth i Pernille Plantener (około 250 godzin szkoleniowych). Doświadczenie w stosowaniu metody zdobyłam praktykując NVC w swoim własnym życiu, dlatego wiem jaką ma wartość i że faktycznie „to działa!”.

Koordynatorka projektu

Agata Pryśko

tel. 508 947 660